Uwolnij potencjał swojego systemu: Master Event Storming to Develop Your Next Big Idea

Mówi się, że wszystkie dobre rzeczy przychodzą w swoim czasie. To samo dotyczy tworzenia systemu. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał swojego systemu, potrzebny jest czas na dokładne planowanie i projektowanie. Event Storming to technika, która pomaga twórcom systemów i programistom lepiej zrozumieć potrzeby biznesowe i wymagania swojego systemu. W tym artykule omówimy wszystkie aspekty Event Stormingu, od tego, czym jest, po to, jak można go wykorzystać do tworzenia systemów.

Wprowadzenie do Event Stormingu

Event Storming to technika tworzenia architektury systemu, która pozwala twórcom szybko i skutecznie przetwarzać wymagania biznesowe. Pozwala on zrozumieć złożoność systemu i jego wymagania, które trzeba uwzględnić podczas wdrożenia. Zamiast wymyślać założenia techniczne i architekturę systemu, Event Storming pozwala programistom skupić się na potrzebach biznesowych.

Event Storming może być stosowany w różnych rodzajach systemów, od systemów e-commerce po systemy zarządzania zasobami ludzkimi, możemy go wykorzystać do modelowania dowolnych systemów i pomysłów. Event Storming pozwala twórcom w pełni wykorzystać potencjał swojego systemu.

Czym jest Event Storming i jak może pomóc?

Event Storming jest techniką, która pozwala twórcom systemu skupić się na potrzebach biznesowych i wymaganiach, a nie na samym kodzie. Dzięki tej metodzie możemy zbudować system, który jest zgodny z wymaganiami biznesowymi i zapewnia właściwą funkcjonalność. Pozwala on zidentyfikować i przetworzyć wymagania biznesowe w procesy, wymagania techniczne i architekturę systemu.

Najlepsze praktyki do Event Stormingu

Event Storming ma wiele zalet, ale aby w pełni wykorzystać ten sposób tworzenia systemów, należy stosować się do określonych zasad. Oto kilka najlepszych praktyk Event Stormingu:

 • Używaj narzędzi, takich jak mapy myśli, aby ułatwić tworzenie systemu.
 • Skup się na wymaganiach biznesowych, a nie na technicznych aspektach tworzenia systemu.
 • Używaj narzędzi do wizualizacji, takich jak diagramy, mapy i wykresy, aby lepiej zrozumieć proces tworzenia systemu.
 • Staraj się przewidywać przyszłe wymagania i problemy, aby uniknąć problemów w przyszłości.
 • Zawsze pamiętaj o celu tworzenia systemu i staraj się zachować zgodność z wymaganiami biznesowymi.

Do czego można wykorzystać Event Storming?

Event Storming pozwala twórcom systemu wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie do tworzenia systemu, który jest zgodny z wymaganiami biznesowymi. Oto kilka przykładów, do czego może być on wykorzystany:

 • Do identyfikacji potrzeb biznesowych.
 • Do zdefiniowania koncepcji i budowania funkcji systemu.
 • Do identyfikacji wymagań technicznych.
 • Do tworzenia prototypu systemu, aby sprawdzić, czy spełnia on wymagania biznesowe.
 • Do tworzenia architektury systemu.

Korzyści z Event Stormingu

Event Storming ma wiele zalet, które mogą pomóc twórcom systemu w tworzeniu ich systemu. Oto kilka korzyści z Event Stormingu:

 • Pozwala zidentyfikować i przetwarzać wymagania biznesowe w procesy, wymagania techniczne i architekturę systemu.
 • Pozwala programistom zbudować system, który jest zgodny z wymaganiami biznesowymi i zapewnia właściwą funkcjonalność.
 • Pozwala tworzyć system szybciej i efektywniej.
 • Pozwala w pełni wykorzystać potencjał systemu.

Wskazówki dotyczące tworzenia spójnej wizji z Event Stormingu

Aby w pełni wykorzystać potencjał Event Stormingu, należy zachować spójność między wizją i wymaganiami biznesowymi. Oto kilka wskazówek, które pomogą twórcom systemu w tworzeniu spójnej wizji przy wykorzystaniu tego narzędzia:

 • Przed rozpoczęciem Event Stormingu należy ustalić wizję systemu.
 • Używaj narzędzi do wizualizacji, takich jak diagramy, mapy i wykresy, aby zobrazować wizję systemu.
 • Upewnij się, że wizja systemu jest zgodna z wymaganiami biznesowymi.
 • Upewnij się, że wizja systemu jest zgodna z celami tworzenia systemu.
 • Upewnij się, że wizja systemu pozostaje spójna podczas tworzenia systemu.

Używanie Event Stormingu do planowania funkcjonalności

Event Storming może być używany do planowania funkcjonalności systemu, aby zapewnić, że system spełnia wymagania biznesowe. Dzięki możliwości rozpisania szczegółowo każdej funkcjonalności możemy zasymulować działanie konkretnych miejsc systemu, aby wyłapać możliwe problemy jeszcze przed napisaniem pierwszej linijki kodu.

Jak Event Storming może pomóc w planowaniu i architekturze systemu

Dzięki szczegółowemu rozpisaniu wszystkich funkcjonalności podczas Event Stormingu możemy je podzielić na te, które są potrzebne od razu przy starcie systemu, oraz na te, które możemy wdrażać w przyszłości. Dzięki temu poza stworzeniem samej architektury możemy zaplanować dokładny plan wdrożeniowy, obejmujący przyszłe wersje systemu.

Event Storming przed rozpoczęciem pracy nad systemem

Ważne jest, aby warsztaty Event Stormingowe przeprowadzić na jak najwcześniejszym etapie tworzenia systemu. Tak naprawdę, powinny być one przeprowadzone jeszcze przed napisaniem pierwszej linijki kodu. Dzięki temu podczas wdrożenia, zarówno programiści, jak i klient, będą mieli spójną wizję systemu.

Event Storming i dokładna wycena

Największym problemem wszystkich firm programistycznych jest tworzenie dokładnej wyceny systemu. Sytuacja jest dużo prostsza, jeżeli klient jest w stanie zaakceptować rozliczanie godzinowe, bez żadnych wstępnych estymacji, jednak jest to rzadkość. Zazwyczaj klient, przed rozpoczęciem prac chce znać, chociaż przybliżoną wycenę systemu. Rzadko trafiają się klienci, którzy przychodzą z gotową architekturą systemu, w której szczegółowo rozpisane są wszystkie funkcjonalności, a bez tego każda estymacja kosztów projektu skazana jest na porażkę.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonym warsztatom Event Stromingowym otrzymujemy spójny pełen obraz systemu, a co ważniejsze wszyscy jesteśmy pewni, że mówimy o tym samym. Klient widzi, jak duży jest jego system, a programiści są w stanie oszacować ile czasu zajmie im wdrożenie, dzięki czemu powstaje dużo dokładniejsza wycena.

Podsumowanie

Każdy projekt programistyczny powinien rozpocząć się szczegółową analizą wymagań i dokładnym rozpisaniem całej architektury systemu. Event Storming nie jest oczywiście jedyną metodą modelowania systemów, lecz dzięki swej konstrukcji, jest bardzo skuteczny, a dzięki swej prostocie, nie wymaga od klienta wiedzy programistycznej, pozwalając mu na opisanie systemu własnymi słowami.

Podsumowując, Event Storming pozwala nam na tworzenie lepszego oprogramowania.


Chcesz otrzymywać ciekawe informacje?

Systemy Dedykowane Systemy Recepcyjne

Nowy komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzednie
Uwolnij potencjał swojego systemu: Master Event Storming to Develop Your Next Big Idea
Next reading
Jak zabezpieczyć system przed „głupotą” użytkowników?